Privacy Policy

Deelauto Vergelijker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.deelautovergelijker.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken

Deelauto Vergelijker verwerkt persoonsgegevens met als doel om onze diensten te kunnen bieden en te verbeteren. De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: namen, e-mailadressen, IP-adressen, en user agent data. De verzamelde e-mailadressen en namen worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven. Mocht u van mening zijn dat wij onbedoeld meer persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op zodat wij de nodige maatregelen kunnen treffen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Deelauto Vergelijker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Deelauto Vergelijker analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Deelauto Vergelijker kan e-mails sturen naar de verzamelde namen en e-mailadressen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Deelauto Vergelijker neemt voor zover wij weten geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Deelauto Vergelijker) tussen zit. Deelauto Vergelijker gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Eigen geprogrammeerd systeem met meting van bezoekers.

Mocht u de indruk hebben dat hier toch gebruik van gemaakt raden wij u aan ons te mailen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Deelauto Vergelijker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In principe verwerken wij geen persoonsgegevens. Mochten wij toch Google Analytics, WordPress of Hotjar gebruiken is de bewaartermijn gelijk aan de maximale bewaartermijn van deze software.

Delen van persoonsgegevens met derden

Deelauto Vergelijker verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, proberen wij een bewerkersovereenkomst af te sluiten voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Deelauto Vergelijker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder maken wij gebruik van Bunny Fonts. Het zou kunnen dat zij informatie over u verzamelen. Verdere partijen waar we mogelijk uw gegevens mee delen zijn onder andere:

CloudFlare, Vimexx, Google Ads, Google Fonts, Google ReCaptcha, OSRM, OpenStreetMaps Nominatim, Openrouteservice, Stadia Maps, Matomo

Matomo opt-in / opt-out

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deelauto Vergelijker gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Deelauto Vergelijker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar.

Deelauto Vergelijker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Deelauto Vergelijker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Scroll naar boven